Solvent EBYSELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde hem kamuda hem de özel sektördeki kurumlar, kağıt, yazıcı ve toner harcamalarını azaltmak hem de belge yönetim sistemlerini sayısal platforma taşıyarak Belge Yönetimini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Bu amaçla tasarlanıp geliştirilen SOLVENT ELEKTONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ ile;

  1. Yazışmaların standartlaşması
  2. Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısaltılması
  3. Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesi
  4. Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi
  5. Elektronik imza ile belgelerin resmi onay süreçlerinden geçmesi
  6. Tanımlı Standart Dosya Planı sayesinde belge serilerinin, başlıklarının belirlenmesinde ve kodlamalarda standartlaşma sağlanması, ilgili belgelerin hızlı ve kolay bir şekilde düzenlenmesi, depolanması ve saklanması
  7. Kamu Kuruluşlarında bir zorunluluk olan TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Standardına uyumlu olarak üretilen ve üretilmesi muhtemel elektronik belgelarin arşiv belgesi niteliğinin korunabilmesi
  8. Dijital ve Fiziki Arşivinizin oluşturulması mümkün olacaktır.