Solvent HBYS

Kısaca Hbys olarak adlandırılan terim bilgisayar programları ve etkileşim icinde olduğu hastanelerin yapmış olduğu operasyonları (lbys,ris,pacs,pdks) bilgisayar üzerinde gerçekleştiren yazılımlar grubuna verilen genel addır.
Hbys içerisinde laboratuvar, radyoloji gibi tetkik birimlerinde gerçekleştirilen tüm operasyonlardan, ameliyathane, hastane eczanesi, sicil veya insan kaynakları birimlerine varıncaya kadar farklı uzmanlıklar üzerine çalışan bir çok yazılımın biraraya gelerek oluşturduğu yazılım grubu demek olduğunu anlamak gerekir. Hastane bilgi yönetim sistemleri nde gerçekleştirilen Tetkik operasyonlarında cerrahi operasyonlarda izleme dinleme operasyonlarında kullanılan medikal cihazlar ile entegre olarak yani medikal standart dil formatında da haberleserek Bilgi alış verisinde bulunabilir. Örneğin Pacs (picture archive communication systems) yapılarında mamografi, cr, mr, tomografi gibi cihazlardan görüntü alıp bunları birlikte çalıştığı diğer programlara verebilmelidir.
Gerçekleşen tıbbi muayene ve tedavi, hasta bakımı, sosyal hizmet, destek hizmetleri vb. faaliyetlerin sonuçlarında elde edilen başarıları değerlendirebilmek ve raporlayabilmek için sağlık işletmecisinin tüm süreçleri kapsayan iyi bir HBYS’ si olması gerekmektedir. Bu sayede sağlık kurumlarında anlık üretilen bilgiyi doğrudan entegre bir HBYS üzeriden görebiliyor ve kararlarını daha hızlı alabiliyor olacaktır. Bizler Sağlık bilişimcileri olarak işletmecilerimizin de desteği ile sağlık kuruluşlarımızda iyi bir entegre HBYS kurgulayabilirsek, sağlık kuruluşları içindeki bilgi akışı ve iletişimin gözden geçirilerek yeniden yapılandırılmasını katkı sağlamış oluruz. Tabi yöntem ile beraber yönetimin ve denetimin kolaylaştırılması gibi faydaları olacaktır.