Adli makamlarca rapor istenen kisilerden ücret alınır mı?

25.07.2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin “2.2. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları” başlıklı maddesinin 14’üncü fıkrasında; “Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-2-B Listesinde yer alan rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek