Adli makamlarca rapor istenen kisilerden ücret alınır mı?

2014-09-29T18:21:36+03:00

25.07.2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin “2.2. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları” başlıklı maddesinin 14’üncü fıkrasında; “Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-2-B Listesinde yer alan rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek [...]