Epidermolizis Büllosa Tanılı Hastalara Verilecek Olan Yara Bakım Hizmetleri Hakkında

Epidermolizis Büllosa Tanılı Hastalara Verilecek Olan Yara Bakım Ürünlerinin Temini ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yazı ve algoritması ekte yer almaktadır. Epidermolizis Büllosa Tanılı Hastalara Verilecek Olan Yara Bakım Hizmetleri Hakkında Epidermolizis Büllosa Tanılı Hastalar Algoritması