Biyometrik kimlik dogrulama olmadan provizyon alınabilecek Danıstay kararı ile ilgili duyuru

  SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA DUYURU (BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ) Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığının 2014/4678 Esasına kayden açılan davaya ilişkin alınan kararında; davacı isteminin kabulü ile 18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 26. maddesindeki “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapar” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmektedir. Ayrıca Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığının 2014/4562

By |2014-11-13T15:27:53+02:00Kasım 13th, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

Danıstay kararı hakkında genelge (Dis tedavileri ödeme islemleri)

Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine Danıştay 15. Dairesinde açılan dava neticesinde Sağlık Uygulama Tebliği'nin 2.4.1.B-2 maddesinin 1. bend.nde yer alan"" ibaresinin yürütmesi durduruldu. 2.4.1.B-2- maddesi aşağıdadır;   2.4.1.B-2- Diş tedavileri ödeme işlemleri SUT eki EK-2/Ç Listesinde yer alan “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde yer alması koşuluyla özel sağlık hizmeti sunucularında uygulanan ortodontik tedaviler dışındaki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bedelleri, “Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Rehber Tarifesi’’nde yer alan fiyatlar tavan olmak kaydıyla,fatura tutarı üzerinden ödenir. Ancak ödeme tutarı; tedavinin yapıldığı ilde o işlem için fatura edilen en düşük fatura tutarını geçemez. En düşük tutarın SUT eki

By |2019-01-29T23:55:55+03:00Nisan 30th, 2014|Genel, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok
Go to Top