Biyometrik kimlik dogrulama olmadan provizyon alınabilecek Danıstay kararı ile ilgili duyuru

2014-11-13T15:27:53+02:00

  SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA DUYURU (BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ) Danıştay Onbeşinci Daire Başkanlığının 2014/4678 Esasına kayden açılan davaya ilişkin alınan kararında; davacı isteminin kabulü ile 18.04.2014 tarihli ve 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 26. maddesindeki “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapar” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmektedir. Ayrıca Danıştay Onbeşinci Daire [...]