Saglık Uygulama Tebliginde Degisiklik Yapılmasına Dair Teblig

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25Temmuz 2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlandı.   Değişiklik tebliği için tıklayınız... SUT Değişiklik tebliği ekleri için tıklayınız...sut ekleri