Yurt Dısından İlac Temini ve Kullanımı Kılavuzu ve ekleri güncellendi.

2014-12-22T15:19:19+02:00

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu ve eklerinin güncel hali yayımlandı.   İlgili, yazı ve ekleri ekte yer almaktadır ilgili yazı ve ekleri

Yurt Dısından İlac Temini ve Kullanımı Kılavuzu ve ekleri güncellendi.2014-12-22T15:19:19+02:00

Eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar hakkında duyuru yayımlandı.

2014-04-25T14:20:46+03:00

Bilindiği üzere “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Yönetmelik doğrultusunda eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar listesi güncellenmiş ve Türk Eczacıları Birliği ile İl Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilmiş olup listenin bir örneği ekte yer almaktadır. Gereği önemle duyurulur. Ek: Eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar liste

Eczanede bulundurulması zorunlu ilaçlar hakkında duyuru yayımlandı.2014-04-25T14:20:46+03:00
Go to Top