Saglık ve Tıp Alanında İsbirligine Dair Protokol” çerçevesinde tedavi edilen hastalar için ödenek tahsisi duyurusu

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından "Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol" çerçevesinde tedavi edilen hastalar için ödenek tahsisi hakkında duyuru yayımlandı. 244 sayılı Kanun hükümlerine göre onaylanmış "Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol" çerçevesinde ülkemizde tedavi edilen yabancı uyruklu hastaların tedavi giderleri için Genel Bütçe “15.75.00.62-07.3.1.02-1-03.9 kaleminden ödenek tahsisi yapılmıştır.  Tahsis edilen ödenekler

By |2014-06-02T14:08:27+03:00Haziran 2nd, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok

Ödenek taahhüt ve talep sistemi hakkında duyuru yayımlandı

Bilindiği üzere Kurumumuzca yapılan ödenek taahhüt ve tahsis işlemleri Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığımız tarafından yürütülmektedir. Tarafımızca yapılan ödenek taahhütleri ile taşra teşkilatından gelen ödenek taleplerinin daha hızlı işlem görmesi ve yazışmaların azaltılması amacıyla mevcut uygulamada değişiklik yapılmıştır. Genel Bütçe ve Döner Sermaye Bütçesi yatırımkalemleri (06.7 ve 06.1 Ekonomik Kodu) için yapılan taahhütler Kurumumuz web sitesi Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşlemleri DaireBaşkanlığısayfasında yayınlanacaktır.  Taahhüt edilen ödenek miktarları ve tahsis amaçları Döner Sermaye Analitik Bütçe Modülünde (http://analitikbutce.saglik.gov.tr/) Kullanıcı Menüsü → Ödenek İşlemleri → Yatırım Taahhütleri bölümünden görülebilecektir. Ayrıca Genel Sekreterliklere yazı gönderilmeyecektir. Ödenek taleplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için Döner Sermaye Analitik Bütçe Modülünde ödenek talep sistemi oluşturulmuştur. Sistem üzerinden talep yapılan kalemlerden ödenek ihtiyaçları için yazılı bildirim

By |2014-05-27T15:13:57+03:00Mayıs 27th, 2014|SAĞLIK BAKANLIĞI|Yorum yok
Go to Top