SUT eki Ek-2/C Listesinde yer alan P615895, P615995, P615998 islem kodları ile ilgili duyuru

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞ EKİ EK-2/C LİSTESİNDE YER ALAN P615895, P615995, P615998 İŞLEM KODLARI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere 30.08.2014 tarihli 29104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT ve ekli listelerde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ eki Ek-2/C Listesine sehven eklenen P615895 kodlu “Transsakral kamera eşliğinde laser diskektomi”, P615995 kodlu