Tarifede acıklaması bulunmayan durumlarda SUT usul ve esasları cercevesinde işlem tesis edilebilir mi?

2014-09-29T17:10:26+03:00

Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11/09/2014 tarihli ve 5409.807 sayılı görüş yazısında; Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen, “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları”nda özel düzenleme bulunmayan işlemlerin Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine benzer şekilde yürütülmesinin uygun olduğu ifade edilmiştir. Söz konusu görüş çerçevesinde, Kamu Sağlık [...]

Tarifede acıklaması bulunmayan durumlarda SUT usul ve esasları cercevesinde işlem tesis edilebilir mi?2014-09-29T17:10:26+03:00
Go to Top