Dogrudan Temin (22/d) Usulü İle Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İliskin görüs yazısı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesinin (d) bendine göre yapılacak alımlarda yaklaşık maliyet tespiti yapılamasının zorunlu olup olmadığı hususunda Kamu İhale Kurumundan görüş talep edilmiş olup, anılan Kurumdan alınan 10.07.2014 tarih ve 12281 sayılı görüş yazısı ile, “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair