SGK’dan ilave ucret hakkında açıklamalar basın duyurusu

İLAVE ÜCRET BASIN DUYURUSU İlave ücret; 5510 sayılı Kanun gereği vakıf üniversiteleri ile özel hastaneler tarafından sunulan sağlık hizmetleri işlem bedellerine ek olarak söz konusu hastaneler tarafından, Kurumumuzca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla hastalarımızdan alınan ücrettir. Ayrıca, üniversite hastanelerinde de öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında vermiş oldukları sağlık hizmetleri için ilave ücret alınabilmektedir. Sağlık hizmeti sunucuları tarafından Kurumumuzca,

By |2019-01-29T23:55:54+03:00Kasım 14th, 2014|SOSYAL GÜVENLİK KURUMU|Yorum yok

Adli makamlarca rapor istenen kisilerden ücret alınır mı?

25.07.2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’nin “2.2. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemleri ve Ödeme Kuralları” başlıklı maddesinin 14’üncü fıkrasında; “Kişilere sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin düzenlenen sağlık raporu bedelleri, SUT eki EK-2-B Listesinde yer alan rapor puanlar esas alınarak sadece bir adet olarak faturalandırılır. Ancak Kurum birimlerince sevk belgesi düzenlenmek

By |2014-09-29T18:21:36+03:00Eylül 29th, 2014|Genel|Yorum yok
Go to Top