Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 11/09/2014 tarihli ve 5409.807 sayılı görüş yazısında; Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen, “Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları”nda özel düzenleme bulunmayan işlemlerin Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine benzer şekilde yürütülmesinin uygun olduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu görüş çerçevesinde, Kamu Sağlık Hizmetler iSatış Tarifesi Usul ve Esaslarında düzenleme bulunmayan durumlarda ve tarifede yer alan işlemlerin açıklamasında yer almayan hususlarda, usul ve esas yönünden Sağlık Uygulama Tebliği çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finansal Analiz Daire Başkanlığı