T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı : 46897150 15.12.2015
Konu : Duyuru

TIBBİ CİHAZLARIN SGK MEDULA EŞLEŞMESİ
HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından Tıbbi CihazYönetmeliği (93/42/EEC), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC) ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC) kapsamında yer alan ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt/bildirimleri onaylanan ürünlerin SosyalGüvenlik Kurumu (SGK) Medikal Ulak (MEDULA) eşleştirilmesi yine TITUBB üzerinden yapılmaktaydı.

Ancak, SGK’nın talebi üzerine 1 Aralık 2015 tarihinde yapılan güncelleme ile TITUBB üzerinde firmaların SGK MEDULA eşleştirme ekranları kapatılmıştır. Böylelikle 1 Aralık 2015 öncesinde SB Onayı almış ancak SGK MEDULA eşleştirmesi yapılmamış ürünler hakkında şikâyetler oluşmuştur.

Firmaların yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmak amacıyla 1 Aralık 2015 tarihinden önce SB Onayı almış ancak SGK MEDULA eşleştirmesi yapılmamış ürünler için SGK ve TITCK yetkililerince TITUBB sistemine firmalar tarafından kullanılacak bir SGK ya Gönder özelliğinin konulmasına karar verilmiştir. Söz konusu özellik 15 Aralık 2015 tarihinde 10 gün süreyle devreye girecek olup, belirtilen süre içerisinde MEDULA’ya gönderilmeyen kayıtlar hakkındaki tüm sorumluluk üretici/ithalatçı firmalara aittir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.​

Prof. Dr. Özkan ÜNAL