Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık.Net 2 Sistemi’nde yapılan güncellemeler hakkında duyuru yayımlandı. (Daha önce yayımlanan duyuru güncellenmiştir.)

Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerini ön planaçıkartmaktadır. Başkanlığımızca oluşturulan Ulusal Tarama Standartları doğrultusunda yapılan toplum tabanlı tarama programlarıyla meme, serviks, kolorektal kanserler gibi taranabilen kanserlerde erken dönemde tanı konulabilmesi amaçlanmaktadır.

Tarama programlarının Halk Sağlığı Müdürlüklerince ortak bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için HSBS içinde kanser modülü hazırlanmıştır. AHBS ve HBYS firmalarının toplum tabanlı kanser tarama MSVS’sine uygun veri göndermesi gerekmektedir. AHBS firmaları bu servisinsadece Kanser_HedefListeGetir metoduna, HBYS firmaları ise Kanser_Mamografi_Isteklerini_Getir ve Kanser_Mamografi_Sonuc_Kaydet metodlarına entegre olacaklardır. Web servise 25 Haziran 2014 tarihine kadar bütün HBYS ve AHBS firmalarının entegre olması gerekmektedir. İlgili web servis dökümanı için tıklayınız.

Konu ile ilgili bilgi ve iletişim halil.colak@saglik.gov.tr ,cengiz.baldan@saglik.gov.tr mail adresleri üzerinden sağlanacaktır.