Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerini ön planaçıkartmaktadır. Başkanlığımızca oluşturulan Ulusal Tarama Standartları doğrultusunda yapılan toplum tabanlı tarama programlarıyla meme, serviks, kolorektal kanserler gibi taranabilen kanserlerde erken dönemde tanı konulabilmesi amaçlanmaktadır.

Tarama programlarının Halk Sağlığı Müdürlüklerince ortak bir program çerçevesinde yürütülebilmesi için HSBS içinde kanser modülü hazırlanmıştır. AHBS ve HBYS firmalarının toplum tabanlı kanser tarama MSVS’sine uygun veri gönderilmesi gerekmektedir.Web servise 25 Haziran 2014tarihine kadar bütün HBYS ve AHBS firmalarının entegre olması gerekmektedir. İlgili Web servisdokümanı ekte yer almaktadır Konu ile ilgili iletişim halil.colak@saglik.gov.tr ,cengiz.baldan@saglik.gov.tr

kanser web servisi entegrasyon kilavuzu