Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği 3 Haziran 2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik ekte yer almaktadır.

tıklayınız..

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliği