Sayı : 44141763/700
Konu : USVS Yeni Sürüm

Sağlık.NET projesi kapsamında sağlık tesislerince kullanılan Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) 2.2 sürümü http://e-saglik.gov.tr/SaglikNet/SaglikNetDokumanlari.aspx internet adresinde yayımlanmıştır.

Söz konusu sürümün sağlık tesislerinin kullandıkları Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin (HBYS) yenisürüme uyarlanarak en kısa sürede uygulamaya konulmasının sağlanması ve USVS’nin daha sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi için önerilerin Kurumumuza bildirilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Uzm. Dr. Merve AKIN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği:
88 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine