Misyonumuz ; 
Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak, bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi,
girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı
sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.
Vizyonumuz ; 
Üniversite- sanayi- toplum iş birliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik
üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir firma olmaktır.
Temel Değerlerimiz
● Evrensellik
● Bilimsellik
● Rekabetçilik
● Şeffaflık
● Adillik
● Eşitlik
● Katılımcılık
● Yenilikçilik
● Toplumsal Duyarlılık
● Hesap Verilebilirlik
● Liderlik